Yaşasın dayanışma!

SdN 0

Neoliberalizmin bize unutturduğu insani değerler Korona günlerinde yeniden yeşeriyor. Eğitim, bilimin önemini yeniden hatırlıyoruz; insanca dayanışma için el ele veriyoruz. […]

Ana dilimize sahip çıkalım

SdN 0

Velilerimizin unutmaması gereken bir gerçek vardır. Ana dilini, okullarda öğretmeninden öğrenen öğrenciler diğer dilleri daha kolay öğrenmektedir. Ayrıca her insan […]

Büyük İnsanlık

SdN 0

“Every disaster movie starts with the government ignoring a scientist.” (Her felaket filmi, hükümetin bir bilim insanını dikkate almamasıyla başlar.) […]

Almanya acı vatan mı?

SdN 0

“Almanya acı vatan!” filmlere türkülere konu olmuş bir deyim. Bununla anlatılmak istenen, burada yaşayan insanların kendilerine çok yabancı yeni bir […]