Merkel dönemi bitiyor

26 Eylül’de Federal Parlamento seçimleri yapılıyor!

HÜSEYİN AVGAN

26 Eylül 2021 tarihinde Federal Parlamento için seçimler yapılacak. Seçimlerin olağan üstü koşullarda yapılması, 16 yıldır iktidarda olan Merkel’in başbakanlığı bırakması seçimlerin önemini daha da artırmakta. Parlamento da temsil edilen bütün partiler programlarını, Başbakan ve Liste başı adaylarını belirledi. CDU/CSU Kuzey Ren Westfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet’i, SPD Maliye Bakanı Olaf Scholz’u, Yeşiller Partisi de Annalena Bearbock’u Başbakanlık için aday gösterdi. Diğer partiler ise Başbakan adayı değil, Liste başı adaylarını belirlediler. Her parti Pandemi’nin daha da derinleştirdiği ve ortaya çıkardığı sorunlara karşı çözüm önerileri sunmakta. 53 Milyon seçmenin oy kullanabileceği seçimlerin sonuçları, sadece Almanya’da yaşayanların değil, Almanya’nın AB içerisinde’ki rolü nedeniyle AB ülkelerinde yaşayanlarında yaşamını, geleceğini etkileyecektir.

Seçimler ağır koşullarda gerçekleşiyor!

Pandemi bütün dünya gibi Almanya’yı da ciddi şekilde etkiledi. Pandemi öncesi teklemeye başlayan ekonomi, Pandemiyi önleme adı altında alınan kararlarla birlikte küçüldü. Hükümet Pandeminin sonuçlarını hafifletmek için, kurtarma paketleri gündeme getirdi. 1,6 Trilyon Euro kapsamında olan bu paketlerin önemli bir miktarı işverenlerin hizmetine sunuldu. Seçimlerin en önemli konularından birisi, borçlanarak oluşan ve ağırlıklı olarak işverenlere verilen bu paketleri kim ödeyecek. Fatura kime kesilecek? Bu dönemde ortaya çıkan başka bir olgu ise, başta düşük ücretli işlerde çalışan işçi ve emekçiler olmak üzere çalışanlar ve orta dereceliler de dahil olmak üzere esnafların gelirleri azaldı. Toplumun 0,1% ni oluşturan en zenginlerle, toplumun geri kalanları arasında uçurum daha da derinleşti. Zengin daha zengin, yoksul daha da yoksullaştı. Sosyal adalet daha da bozuldu. Seçimlere katılan partilerin bazıları bu adaletsizliği normal karşılarken, bazıları da en azından geniş kesimlerin daha da yoksullaşmasını engellemek için, pandemi döneminde olağan üstü kar elde eden zenginlerin faturayı ödemesi gerektiğini dillendirmekte. Bu dönemde 800.000 yakın sözleşmeli işçi, 500 000 yakın da normal işçi işini kaybetti. Önümüzdeki döneme yönelik birçok şirket işçi sayısını azaltacağını açıkladı.

Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması seçimlerin önemli konularından birisi!

Pandemi Almanya’nın sağlık hizmetleri konusunda yaşadığı sorunların geniş kitleler içerisinde açıkça görülmesine neden oldu. Hastanelerin önemli bölümünün özelleştirilmesi, sağlık çalışanlarının yeterli olmaması pandemiye karşı mücadelede Almanya’nın da başarılı olmasını engelleyen faktörlerin başında geldi. Sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olarak yeniden düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve ücretlerinin düzeltilmesi geride bırakılan dönemde en fazla gündem olan konuların başında geldi.

Çevre tahribatının durdurulması, doğanın korunması sorunu bu seçimlerin en önemli konularının başında gelmekte. Çevre tahribatının neden olduğu doğal afetlerin daha sık görünmesi, kuraklık tehlikesi, dünyanın değişik bölgelerinde yaşam alanlarının yok edilmesi, geride bırakılan dönemde kitlesel çevre hareketlerinin oluşmasını hızlandırdı. Özellikle genç kuşaklar, ‘bu dünya bizim, yok ettirmeyeceğiz’ diyerek sokaklara çıktı. 26 Eylül de yapılacak seçimler için her parti çevre sorununun çözümüne yönelik öneriler getirmekte.

Halkın çok büyük bölümü ırkçılığa ve silahlanmaya karşı!

Seçimlere Almanya’da yaşayan ve vatandaş olmayan göçmen kökenliler katılamayacak. AFD gibi bazı partiler politik yaşama katılma olanağı bile olmayan bu kesimler, yaşanan sosyal sorunların sorumlusu olarak, göçmenleri hedef göstererek, ırkçılığı ve ayrımcılığı teşvik etmekte. Irkçı politikaların esas nedeni, yaşanan sorunların çözümü için ortak hareket edilmesini engellemek, sorunların esas nedenlerini karartmak olmasına rağmen, bazı seçmenler bu politikalara destek vermekte. Ancak Almanya da yaşayanların ezici çoğunluğu ırkçılığa, ırkçı partilere karşı. Göçmenlerin politikaya katılma olanaklarının genişletilmesi, ırkçılığa karşı mücadelenin güçlenmesine hizmet edecektir. Vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması, seçme ve seçilme hakkı, ırkçı propagandaların yasaklanması, mültecilik hakkı bu seçimlerde fazla öne çıkmasa da, ırkçı partinin geriletilmesi, değişik uluslardan ve inançlardan insanların eşit ve birlikte yaşamasının koşullarının güçlendirilmesi sorunu, seçimlerden sonrada gündem olmaya devam edecektir.

Seçim kampanyasının bir başka önemli konusu da silahlanmaya ayrılan bütçeler, Alman askerlerinin başka ülkelere gönderilmesi meselesi. Dünya genelinde devam eden silahlanma yarışı seçmenlerin önemli bölümünü tedirgin etmekte. Değişik ülkeler arasında devam eden, rekabet ve Pazar kavgaları, yeni savaşların yaşanma olasılığını artırmakta. Alman halkının %75 i NATO kararları çerçevesinde silahlanmaya ayrılan bütçenin artırılmasına ve askerlerin başka ülkelere gönderilmesine karşı. Bütçenin silahlanmaya değil, eğitim gibi kamu hizmetlerine yatırılmasından yana.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) çağrı

26 Eylül seçimlerine katılalım!

Alman Vatandaşı olan Türkiye kökenli tüm emekçileri seçimlere katılmaya, aşağıda belirtilen talepleri savunan partileri ve adayları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye kökenli emekçiler olarak bu ülkede hayatın her alanında politik yaşama katılmayi güçlendirelim. Bugün yaşadığımız sorunları ancak, yerli ve göçmen emekçiler olarak her alanda birleşebildiğimiz oranda çözebiliriz. Bunun için işçi ve emekçilerin talepleri için grevleri-yürüyüşleri destekleyen partileri ve adayları destekleyelim. Parlamentoda işçilerin ve emekçilerin çıkarlarını savunacak, ırkçılığa-ayrımcılığa, emekçilerin dil-din-renk olarak bölünmesine karşı çıkacak adayları destekleyelim.

Tam ücret ve personal karşılığı 30 saatlik iş haftası

Pandeminin ve Krizin faturasını zenginler ödesin!

Asgari ücret yükseltilsin! Hartz IV Kaldırılsın!

Temel geçim parası olarak 1.250 euronun koşulsuz, tüm işsizlere ve emeklilere ödenmesi,

Taşeron firmalar yasaklansın, süreli ve güvencesiz işler, güvenceli işlere dönüşşün.

Emeklilik yaşı düşürülsün, emeklilikde yoksulluk önlensin!

Sağlık hizmetleri kamulaştırılsın, DRG sistemi kaldırılsın!

Kiralar dondurulsun ve daha fazla sosyal konut yapılsın!

Eğitime daha fazla bütçe ayrılsın!

Çevre tahribatına son verilsin. Çevreyi korumak için fatura halka değil, çevreyi kirleten tekellere kesilsin!

Faşist partiler ve ırkçı probagandalar yasaklansın!

Silahlanmaya ve savaş hazırlıklarına, silah satışlarına hayır!

Göçmenlerin politik yaşama katılımının önündeki engeller kaldırılsın!

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*