Nordstadt’ın tarihi

SdN 0

Dortmund Nordstadt’ın tarihi, 1847’de Köln-Minden demiryolu inşaatıyla başlar. Sanayileşmenin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkan demiryolu yapımı dönemin teknoloji ve iş […]